Consigli di Classe aperti secondo quadrimestre

CONSIGLI DI CLASSE APERTI DI APRILE 2018  SOLO COMPONENTE  DOCENTI

LUNEDI’

 

16 APRILE 2018

 

 

60 minuti

14. 00 – 15.00 15. 30 – 16.30 17. 00 – 18.00
2 AES 1 AES  –  2AC

 

2 BSU

1AC

 

1 BSU

MARTEDI’

 

17 APRILE 2018

 

 

60 minuti

14. 00 – 15.00 15. 30 – 16.30 17. 00 – 18.00
3 AES

 

3 BC

4 AES

 

4BC

5 AES

 

1BC

MERCOLEDI’

 

18 APRILE 2018

 

 

60 minuti

14. 00 – 15.00 15. 30 – 16.30 17. 00 – 18.00
 

 

3 BES

3AC

1 ASU

 

4 BES

4AC

2 ASU

 

5 BES

5AC

GIOVEDI’

 

19 APRILE 2018

 

 

60 minuti

14. 00 – 15.00 15. 30 – 16.30 17. 00 – 18.00
1 DSU

 

3 BSU

1 CSU

 

4 BSU

2 CSU

 

5 BSU

VENERDI’

 

20 APRILE 2018

 

 

60 minuti

14. 00 – 15.00 15. 30 – 16.30 17. 00 – 18.00
3 ASU 4 ASU

 

2 BES

5 ASU

 

1 BES

 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE APERTO (DOCENTI GENITORI STUDENTI)

LUNEDI’

 

16 APRILE 2018

 

 

30 minuti

15.00 – 15.30 16.30 – 17.00 18.00- 18.30
2 AES 1 AES  –  2AC

 

2 BSU

1AC

 

1 BSU

MARTEDI’

 

17 APRILE 2018

 

 

30 minuti

15.00 – 15.30 16.30 – 17.00 18.00- 18.30
3 AES

 

3 BC

4 AES

 

4BC

5 AES

 

1BC

MERCOLEDI’

 

18 APRILE 2018

 

 

30 minuti

15.00 – 15.30 16.30 – 17.00 18.00- 18.30
 

 

3 BES

3AC

1 ASU

 

4 BES

4AC

2 ASU

 

5 BES

5AC

GIOVEDI’

 

19 APRILE 2018

 

 

30 minuti

15.00 – 15.30 16.30 – 17.00 18.00- 18.30
1 DSU

 

3 BSU

1 CSU

 

4 BSU

2 CSU

 

5 BSU

VENERDI’

 

20 APRILE 2018

 

 

30 minuti

15.00 – 15.30 16.30 – 17.00 18.00- 18.30
3 ASU 4 ASU

 

2 BES

5 ASU

 

1 BES